De Hemellichamen: Zon/Maan en Planeten

Zon:

Maan Mercurius Venus Mars
Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Chiron Bachus
Dit zijn de belangrijkste hemellichamen die als symbolen worden gebruikt in de Westerse astrologie. Waarvoor die symbolen gebruikt worden leest in in de afzonderlijke hoofdstukjes die hier volgen.


 

Zon: vitale energie, wil, autoriteit

In de beeldentaal die astrologie is, is de zon symbool voor vitale energie op alle niveau's, voor licht en zodoende ook voor het (dag)bewustzijn, voor alles wat gezien kan worden en voor alles wat streeft naar gezien te worden. Onafhankelijkheid en individualisme worden zodoende door de zon gesymboliseerd, waardoor de kat en de haan bij voorbeeld in het dierenrijk worden geassocieerd met de zon. In het plantenrijk valt de stam onder de zon. Op lichamelijk gebied het hart, de zonnevlecht en de rug. De centrale menselijke activiteit die onder de zon valt is autoriteit uitoefenen en zelfmanifestatie, evenals creativiteit voor zover dat gelijk is aan zelfexpressie. De edelsteen, en met name de diamant correspondeert in het rijk van de mineralen met de zon. De Zon is een van de symbolen zon voor mannelijke energie, en wordt daardoor ook wel in verband gebracht met de vader, maar beter nog met mannelijke functie van creativiteit, die zoals bekend verschilt van de vrouwelijke creativiteit. Negatieve associaties in verband met de zon zijn dominantie, verkeerd gebruikte autoriteit, kortzichtigheid [ alleen wat gezien wordt, bestaat ] en ego-overheersing. Het zal u niet verbazen dat het koninklijke, het bombastische, pracht en praal en het metaal goud onder de zon vallen, zoals dat in occulte termen heet.

Wilt u een gevoel van welbehagen hebben dan is het noodzakelijk dat u leeft volgens de symboliek van de zon in uw geboortehoroscoop. Deze symboliek leidt u af van de plaats die de zon in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de betekenis van de Zon in de Tekens van de Dierenriem

omhoog

Maan: reactie, stemmingen, gevoel, verleden


De Maan symboliseert in de astrologie een van de vrouwelijke principes: het principe van afwachten en reageren. Zilver is het metaal en de kleur die de maan symboliseert; in het dierenrijk horen huisdieren met een reactieve natuur, zoals de hond bij de maan. Een van de beelden maan die de maan symboliseert is de jageres in witte kleding met hond, genoemd Diana. Het plantaardig leven valt onder de Maan en alles wat met sappen te maken heeft. Imitatie is de activiteit die bij de maan hoort, de buik is het lichaamsdeel ; gewaarworden, voelen en herinnering/ geheugen vallen onder de maan. Ook de vroegste opvoeding en natuurlijk de moeder worden in de horoscoop gesymboliseerd door de maan. Wat u onder veiligheid verstaat en hoe u daarmee omgaat, leest de kundige occultist uit uw geboortehoroscoop.

Wilt u onderzoeken welke onbewuste conclusies u uit uw opvoeding heeft getrokken en wat u kunt doen om uw gevoel van veiligheid en uw vermogen tot gevoelsmatige bindingen aangaan te verstevigen dan doet u er goed aan, de symboliek van de maan in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die de maan in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpretatie van de van de Maan in uw horoscoop

omhoog


Mercurius : denken, in kaart brengen, communiceren, handel drijven


Een jonge man met gevleugelde sandalen en de keirukion staf: zo wordt Mercurius voorgesteld: de god van de handel en de dieven. De kleur van Mercurius is alle nuances van zandbruin en geel. Alle levende wezens die gevoelens hebben vallen onder Mercurius. mercuriusZo ook zaden en bij voorbeeld paardenbloemen, kleine vogels zoals spreeuwen. Op lichamelijk vlak bij de mens regeert Mercurius de manier van lopen, het zenuwstelsel, de handen en de onderarmen. Op geestelijk vlak alles wat met de procesmatige kant van denken en leren te maken heeft. Alle activiteiten waarbij communicatie van belang is, bij voorbeeld handel horen bij Mercurius, evenals onderscheidingsvermogen en logica.

Wilt u onderzoeken hoe en waarover u bij voorkeur en met het meeste talent communiceert en wat u het gemakkelijkst leert, of u geschikt bent voor de handel of niet, welke school u het beste past, of u schrijftalent heeft en zo ja over welke onderwerpen u het meest getalenteerd schrijft of spreekt, dan doet u er goed aan, de symboliek van de Mercurius in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpretatie van Mercurius in uw horoscoop

omhoog


Venus: aantrekingskracht, harmonie, sociale aanpassing, partner


Venus is het tweede symbool van de vrouwelijke waarden: de onvoorwaardelijke moederliefde: iemand accepteren om wie hij/ zij zelf is en die persoon ook waarnemen. Daarvoor echter is Venus vooral het symbool van passieve aantrekkingskracht, van lokkende sexualiteit en de behoefte aan gezelschap. venus Een brandende kaars is een van de symbolen van Venus: de begeerte die de bronnen opbrandt, zachte blauw groene en pasteltinten zijn de kleuren van Venus, een schone jonkvrouw op een wit paard is een ander beeld, evenals de lemniscaat. Parfum valt onder Venus evenals het klimaat. Dieren die het van hun aantrekkingskracht en uiterlijk vertoonde schoonheid, zoals pauwen, moeten hebben vallen onder Venus, het zachte weefsel van het lichaam eveneens. Compassie en acceptatie, meegaan met de stroom zijn belangrijke waarden die onder Venus vallen. Dit alles wordt ook wel aangeduid als liefde, maar het zal duidelijk zijn dat liefde meer aspecten heeft dan begeerte en aantrekkingskracht. Genieten, wellust en geld zijn andere begrippen die bij Venus horen; het metaal van Venus is koper.

Wilt u onderzoeken hoe u omgaat met uiterlijk schoon, met sociale aanpassing, met uw begeertenatuur, met liefdesbanden, met harmonie, schoonheid, luiheid en moederliefde dan doet u er goed aan, de symboliek van Venus in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpretatie van Venus in uw horoscoop

omhoog


Mars: agressie, toewijding, discipline/geweten, actieve sexualiteit


De kleur van Mars is rood, het metaal van Mars is ijzer; zonder Mars geen actie, zonder Mars geen impuls of dat nu over [pro]creatie gaat of over werk en "hebben", mars zonder Mars is het lauw loenen. Schild en zwaard zijn symbolen die vallen onder Mars, dus ook ego en oorlog. Wilt u zonder ego hier ook maar een moment in leven blijven? Kortom: de negatieve connotaties bij het begrip "ego" zijn op zijn zachtst gezegd wat eenzijdig. Scherpe voorwerpen en instrumenten en een soldaat in volle wapenuitrusting vallen onder Mars, zo ook vuur en vulkanen. Distels, doornen en schors eveneens. Dieren die prooi zoeken als vossen en wolven, spieren, energie en de bovenarmen, ze horen allemaal bij de symboliek van Mars. Beslissing en impuls die als het goed gaat leiden tot inzicht, bewustzijn en geweten; ook dat valt onder Mars. Uw natuurlijke manier van optreden valt onder Mars in uw horoscoop.

Wilt u onderzoeken hoe u omgaat met uw impulsen, waarmee u zich het gemakkelijkst identificeert, hoe u strijdt voor de goede zaak, of u gemakkelijk ongelukken maakt of problemen heeft met [zelf]beheersing of een vak leren, of u een bloedhekel heeft aan geweten en discipline dan doet u er goed aan, de symboliek van Mars in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpretatie van Mars in uw horoscoop

omhoog

Jupiter: expansie, overdrijven


Het symbool voor Jupiter is de hoorn (des overvloeds). Alles wat overdreven en uit zijn verband gerukt kan worden valt onder Jupiter. Ook slechte eigenschappen in verband gebracht met Jupiter worden vergroot. Reden waarom niet alleen de bedachtzame filosoof, maar ook jupiter de godsdienstwaanzinnige en de religieuze of sociale fanaat en terrorist adepten zijn van Jupiter. Te paard zitten, de woudkoning, vallen onder Jupiter evenals de kleur purpur, de wind, met name de storm en fruit als appels horen bij Jupiter en alle schepselen die gratie met snelheid combineren, zoals het paard en de zwaluw; de lichamelijk functie van het ademen valt onder Jupiter evenals gulheid.

Wilt u uitzoeken hoe u omgaat met groei en expansie, hoe u omgaat met de uitdagingen van het leven, met overdrijven en waar u geneigd bent te overdrijven, hoe u omgaat met schijnheiligheid, met u inpassen in de sociale structuur en woede dan doet u er goed aan, de symboliek van Jupiter in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de betekenis van Jupiter in uw Horoscoop

omhoog

Saturnus: Structuur, grenzen, realiteit, de tijd

De zandloper is het symbool van Saturnus, donkere kleuren vallen onder Satunrus en een oude man in zwarte pij die toezicht houdt op de saturnuswerkers is een beeld voor Saturnus. De geduldige leermeester ook. Aarde en rotsen vallen onder Saturnus evenals wortelplanten als aluin en radijs. Hulst is een van de boom die bij Saturnus hoort, en in het dierenrijk zoeken we naar ondergrondse wezens als mol en worm. Het skelet en de schouders vallen onder Saturnus en de realiteit onder ogen zien is een van de hoofdfuncties van de menselijke psyche die onder Saturnus valt, begrip en inzicht zijn de vruchten. Meer nog dan de zon is Saturnus het symbool voor de vader.

Wilt u uitzoeken hoe u omgaat met uw levenslessen, met autoriteit, met de wet, met beperkingen, waar uw diepste angsten liggen en hoe het toch komt dat u steeds tijd tekort heeft dan doet u er goed aan, de symboliek van Saturnus in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpetatie van Saturnus in uw Horoscoop

omhoog

Uranus: Waarheid, Doorzicht, Wijsheid, Onvoorspelbaarheid

Een strak gespannen touw is een van de symbolen voor Uranus, flitsend, vibrerend blauw is de kleur, een mens in vuurgloed is een ander beeld voor deze planeet. Storm, natuurrampen en electrische verschijnselen vallen onder Uranus en in de wereld van de planten vallen alle afwijkende vormen uranus [ b.v. een dubbele sneeuvlok ] onder Uranus. In de dierenwereld regeert Uranus alle wezens die extreem gedrag vertonen zoals de slang. Het horen, begrijpen en wijsheid door plotseling inzicht en de verwerking van de gevolgen ervan vallen allemaal onder Uranus; alles wat met bewustworden te maken heeft, valt onder deze planeet.

Wilt u uitzoeken hoe u omgaat met bewustworden en het bepalen van de zin van uw leven, met plotselinge veranderingen en alles wat niet onder de gebaande wegen valt, wilt u begrijpen hoe het zit met horen bij u of met uw afkeer van slangen; wilt u weten waar u de meest onverwachte dingen te wachten staan in uw leven, dan doet u er goed aan de planeet Uranus in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:
 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpetatie van Uranus in uw Horoscoop

omhoog

Neptunus: Ontgrenzing, symbiose, overgave, illusie

Een gevuld glas is het symbool voor Neptunus, het ongrijpbare, de zeekoning met zijn drietand, de regenboog in al zijn pracht, allemaal symbolen voor Neptunus; de zee, stromend water, wolken en mist. neptunus Symbiose en parasiteren, veel mensen noemen dat liefde als ze het parasiteren zelf bedrijven. De maretak is een van de planten van Neptunus, alle schepselen in de zee, vissen en dolfijnen horen bij Neptunus, ook zicht [zien] en gevoeligheid, het opgeven en overgeven van de persoonlijke ego-wil: niet mijn wil, maar Uw wil, zelfloosheid vallen onder Neptunus.

Wilt u uitzoeken hoe u omgaat met slachtoffer-spelen, de martelaar uithangen, illusie en liefde, eerlijkheid en hoe het zit met zien bij u, waar uw angst voor de zee vandaan komt of u gevaar loopt te verdrinken in het echt of in een gefantaseerde wereld, waar uw sympathie voor dolfijnen mee te maken heeft dan doet u er goed aan de planeet Neptunus in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpetatie van Neptunus in uw Horoscoop

omhoog

Pluto: Sterf en Ontsta opnieuw, buigen of barsten, Bewustzijn, transformatie

Leegte en een punt, het lege middelpunt, het niets in de tempel, dat zijn de symbolen voor Pluto. Volledig zwart of wit, de kleuren. Een koning in zwart glinsterend gewaad, een ander symbool voor Pluto. pluto De nacht, regeneratie na totale afbraak en levenscycli, de roos van Jericho, ze vallen onder Pluto. De dieren die duidelijk een tranformatie ondergaan zoals vlinders vallen onder Pluto, het bewustzijn, stille kracht, maar vooral het stille weten vallen onder Pluto; net als verwezenlijking, realiseren.

Wilt u uitzoeken hoe u omgaat met het leven zelf, de grote processen van sterf- en ontsta opnieuw, het proces van bewustworden, hoe u zichzelf realiseert en vooral waar uw belangrijkste hinderpaal in dit opzicht gevonden kan worden, hoe u omgaat met angst en macht dan doet u er goed aan de planeet Pluto in uw geboortehoroscoop onder de loep te nemen. Deze symboliek leidt u af van de plaats die deze planeet in uw horoscoop inneemt, dat wil zeggen:

 • de plaats in de zodiak : Welk Teken van de Dierenriem?
 • de plaats in de horoscoop: Welk huis?
 • de verhouding tot de andere symbolen: welk[e] aspect[en]

Klik hier voor de interpetatie van Pluto in uw Horoscoop

omhoog

Chiron, Hades/Bachus, Pallas, Demeter,Persephone, Juno

Belangrijk zijn ze allemaal, maar meer voor de psychotherapeutisch geschoolde kenner van astrologie dan voor de gewone astroloog. Aangezien deze site bedoeld is voor gewone astrologen en voor algemeen belangstellenden zal ik deze symbolen voor verdere psychische functies hier niet nader uitwerken en volsta ik met u erop te wijzen dat er nog meer informatie is voor het geval u er met de gewone astrologie en de nieuwe suggesties die ik hier overal tussen de regels door geef er niet uitkomt. Ik hoor dat dan wel van u. omhoog

1999-2002 ©De geboortehoroscoop ; niets mag worden overgenomen

niets mag worden overgenomen.Alle teksten op deze site, ook de online boeken, zijn auteursrechtelijk beschermd; ze mogen dan ook op geen enkele wijze worden doorgegeven anders dan door verwijzing naar deze site.
E-mail on line

Terug naar de index Terug naar de Index of... naar astroboot horoscopenNaar AstroBoot Horoscopen


Published by ORION mb. niets mag worden overgenomen
Copyright © 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion

\O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.