De huizen van de geboortehoroscoop

Inclusief interpretatie van de Maan in Tekens en Huizen


Horoscoop huizen
Was de Dierenriem [ de zodiak ] de weerspiegeling van de hemel in de horoscoop, de huizen geven de aarde weer. Elk huis correspondeert met een teken van de dierenriem, wat past bij de occulte wet van de resonantie: aangezien er 12 tekens zijn in de dierenriem zijn er 12 huizen in de horoscoop, want astrologie valt dan ook onder de occulte wet van de twaalf.
De huizen hebben een betekenis op alle niveau's van waarneming en bewustwording, dus niet alleen op het gebied van de gebeurlijke astrologie en de psychologische astrologie.
 

Horoscoop Duiden


horoscoop duiden
Elk van de 12 de huizen geeft een van de 12 astrologische principes weer, in elk van de huizen komt een teken van de dierenriem voor en de planeten zijn gesitueerd in een van de huizen van uw geboortehoroscoop. Dat gebied in uw horoscoop begrijpt u het beste wanneer u inzicht heeft in de kwaliteiten en tekorten van het teken en de daar aanwezige planeet of planeten. Pas op het gebied van de huizen kan iemand laten zien of hij/zij verstand heeft van astrologie. Ik geef een aanzet tot de interpretatie van de Maan in de huizen.

Het eerste Huis is de weerslag op aards niveau van het eerste astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Ram. horoscoop duiden De maan in het eerste huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Gevoel regeert het verstand waardoor het standpunt van een ander moeilijk wordt gezien. Bij anderen bestaat de indruk van grote veranderlijkheid bij deze persoon en dat hij/zij niet weet wat te willen. De gevoelens van anderen worden gereflecteerd waardoor de anderen je snel zien als een van hen.


De indrukken uit de jeugd werken nog lang na en als ze negatief zijn kost het veel moeite om ze kwijt te raken. Spanningen worden niet verdragen en de moeder is waarschijnlijk nogal overheersend. Ondanks dit alles worden geen concessies gedaan die tegen het echte eigenbelang ingaan.
De maan in het teken Ram kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Behoefte aan actie, emotionele warmte en stoerdoen. Neemt onnodig risico met mensen die belangrijk zijn voor veiligheid. Op zichzelf gericht, waardoor problemen in relaties ontstaan. Enthousiasme slaat over op anderen. Aangepast, maar denkt origineel te zijn; verdraagt geen beperking en inmenging.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Ram-Kind
Het tweede Huis horoscoop duiden is de weerslag op aards niveau van het tweede astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Stier. De maan in het tweede huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Er wordt veel gepiekerd over de eigen zekerheid/veiligheid/ inkomen en de eigen verlangens moeten direct bevredigd worden. Aanpassing in werksitutaties. Medeleven met anderen die het minder goed hebben.


Eigen succes wordt vergeleken met dat van anderen; de overtuiging bestaat dat anderen het beter hebben. Achterdochtig als er eisen gesteld worden en een sterke bezitsdrang tegenover mensen, maar ook het vermogen om anderen diep te beminnen, vooral wanneer de zintuigen erbij betrokken worden.
De maan in het teken Stier kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Heeft aanraking nodig. Zonder aanraking gaat gemakkelijk de negatieve kant van de emotionaliteit de boventoon voeren. Houdt koppig vast aan gewoontes, ook als ze in eigen nadeel zijn. Wil genieten en gemak, is bang voor niet tastbare, psychische zaken. Onderdrukte woede, materialistisch.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Stier-Kind
Het derde Huis is de weerslag op aards niveau van het derde astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Tweelingen. horoscoop duiden De maan in het derde huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Ontleent gevoel van veiligheid aan praten met anderen, aan contacten in de buurt en aan de familie. Nieuwsgierig en moeite om feiten en fantasie uit elkaar te houden. Houdt van mensen. Moet een zo hoog mogelijke scholing zien te krijgen, om te leren beslissingen meer op logische dan op emotionele gronden te nemen.


Moeite met losmaken van ouders en van de familiedruk; behulpzaam. Denken is sterk beheerst door vrouwen, waarschijnlijk door een moederfiguur.
De maan in het teken Tweelingen kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Behoefte aan praten en elegant woordgebruik. Bang voor emotionaliteit; geneigd, gevoel weg te praten. Verliest zichzelf gemakkelijk zolang niet gelet wordt op gevoel. Gevoel voor humor, nuchtere to the point reacties. Al het nieuwe lokt, rusteloos. Houdt niet van herinneringen.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Tweelingen-Kind

Het vierde Huis is de weerslag op aards niveau van het derde astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Kreeft. horoscoop duiden De maan in het vierde huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Geneigd zich ondergeschikt te maken aan gezin en familie om op die manier sympathie te winnen. Banden met ouders zijn zeer sterk; durft eigen talenten niet te ontplooien en voluit te rijpen als persoon. Sterk medeleven met anderen als ze in nood zijn, beklaagt zichzelf.


Emotioneel afhankelijk en daardoor sterk bezig met financiële zekerheid. Geeft familie voorrang boven persoonlijke relaties. Geneigd tot dagdromen en wishful thinking, Heeft nogal wat last van schuldgevoel. Dat kan worden overwonnen door
De maan in het teken Kreeft kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Bang om gekwetst te worden, geeft zich niet bloot en wantrouwt anderen. Wordt aardig gevonden maar is van binnen koud. Chaotisch, dreigt in eigen instincten te verdinken, problemen met woede en agressie. Dromerig, veel fantasie, kunstzinnig. Vasthoudend, koppig en wraakzuchtig. Zwemt in herinneringen.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Kreeft-Kind

Leeuw is de weerslag op aards niveau van het vijfde astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Leeuw. horoscoop duiden De maan in het vijfde huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Gevoelig en romantisch en laat zich gemakkelijk afleiden door liefdesaffaires. Kan moeilijk prioriteiten stellen en plannen maken voor leven als geheel. Gaat gemakkelijk met anderen om en heeft een grote behoefte om bemind te worden. Gek op plezier en zoekt steeds middelen om tot zelfexpressie te komen.


Verdraagt geen afwijzing en heeft gebrek aan zelfbeheersing. Sterke behoefte om bekend te zijn, maar wil dat eigenlijk bereiken zonder inspanningen. Moeder liet ze zich er steeds op voorstaan dat ze zo'n goede moeder was.,
Laat zich graag verzorgen en wil het middelpunt zijn. Creatief en ook de keuze van uw geliefden wordt sterk bepaald door ..
De maan in het teken Leeuw kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Behoefte om in het middelpunt te staan; trots, egocentrisch, traag en lui. Wil heersen; sterke instinctieve aandriften; probeert die te onderdrukken. Humor; straalt overmatige energie uit zonder het te beseffen. Zoekt zachtaardiger en subtieler mensen. Behoefte aan actie, kan niet tegen subitiliteiten.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Leeuw-Kind

Het zesde Huis is de weerslag op aards niveau van het zesde astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Maagd. horoscoop duiden De maan in het zesde huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Onzeker over vermogen om financieel op eigen benen te staan; hoe onzekerder, hoe meer geprobeerd wordt comfort te verzamelen; wil echter financieel wel onafhankelijk zijn. Denkt alles door ervaring te kunnen leren en wil graag anderen van dienst zijn. Geneigd, de eigen behoeften en talenten te verwaarlozen. Heeft voor veiligheid de behoefte aan de overtuiging, nuttig te zijn en werk te hebben.


Gezondheid is afhankelijk van stemmingen. Aanleg voor allergieën als stemmingen niet worden geanalyseeerd .Gevoelens van ongenoegen blijken uit eetgewoonten. Warmhartig en gul en voelt zich aangetrokken tot stabiele mensen met een hoge levensopvatting. Door gedienstigheid .....
De maan in het teken Maagd kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Vat de wensen van een ander op als een bevel. Praktisch, behulpzaam, weinig introspectie: geneigd het doel belangrijker te vinden dan de middelen. Probeert met verstand vat te krijgen op gevoel. Betrouwbaar, aards, piekeraar. Let op details, neemt niets op gezag aan. Behoefte aan attenties.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Maagd-Kind
Het zevende Huis is de weerslag op aards niveau van het zevende astrologische principe en correspondeert met het zodiak teken Weegschaal. horoscoop duiden De maan in het zevende huis heeft o.a. de volgende betekenis:

Voelt zich veilig met een partner. Doet daardoor teveel concessies, uit angst om afgewezen te worden. Bang dat anderen niet in hem/haar geïnteresseerd zijn en voelt ook zonder reden dat anderen niet in hem/haar geïnteresseerd zouden zijn. Objectiviteit is niet een van de sterkste kanten en banden met gezin en familie zijn zo sterk dat ze gemakkelijk verhinderen om te groeien en volwassen te worden.


Sterke behoefte om te bemoederen of om bemoederd te worden. Leeft sterk mee met anderen, maar laat zich gemakkelijk misbruiken. Sterke behoefte aan waardering van partner voor de inspanningen die gedaan worden; behoefte aan een afhankelijke relatie, aan een partner die niet buiten hem/haar kan. Zoekt populariteit sterke emotionele ups en downs.
De maan in het teken Weegschaal kan met de volgende trefwoorden worden weergegeven [ citaat uit Van Ram tot Vissen :]

Behoefte alles van twee kanten te bekijken. Gevoel voor harmonie, verhouding, evenwicht en tegenstelling. Sterke behoefte aan de andere sexe. Weifelend: tegemoetkomend, maar houdt anderen tegelijk op afstand. Wil volmaaktheid in de liefde, maar is bang voor emoties. Verdwijnt bij conflicten.

Psychologische Interpretaties voor de kinderleeftijd van de maan in de tekens

Maan bij het Weegschaal-Kind