Image
De elemeten vuur, aarde, lucht en waterv in de horoscoop

Uw toegang tot professionele duiding van alle huizen van de horoscoop

Voor achtergronden...

Je temperament ofwel de Elementen in de westerse astrologie?


image

Er zijn vier elementen: Vuur, Aarde, Lucht en Water.

Elk van de tekens van de dierenriem [ de sterrenbeelden] en elk huis van de horoscoop hoort bij een bepaald element, als volgt:

  • Vuur: Ram, Leeuw, Boogschutter; Vuurhuizen: 1, 5, 9
  • Aarde: Stier, Maagd, Steenbok: Vuurhuizen: 2, 6, 10
  • Lucht: Tweelingen, Weegschaal, Waterman: Luchthuizen: 3, 7, 11
  • Water: Kreeft, Schorpioen, Vissen: Waterhuizen: 4, 8, 12

Zowel de huizen als de sterrenbeelden worden dus getekend door een van de elementen. Je ziet het instrumentarium van de westerse astrologie hier al verfjnen. Zo kan bij voorbeeld het vuurteken Leeuw geplaatst zijn in het waterhuis 12, maar bij iemand anders in het vuurhuis 5. Als begrepen dat de ene "leeuw", de andere niet is?

Al begrepen waarom een vraag als "welk sterrenbeeld past het beste bij mij"? een vraag voor de kermis en is niet voor serieuze astrologie?


 

Berekening en Betekenis van de Elementen


image

  • Noteer in welk teken de afzonderlijke hemellichamen, de ascendant en het MC staan
  • Noteer voor het element waar een hemellichaam in staat steeds per hemellichaam 1 punt
  • Noteer een extra punt voor het element waarin de Zon, de Maan, de Ascendant en het MC staan
  • Tel de punten per element op en u heeft een overzicht van de elementverdeling
  • Het element met de meeste punten is het hoofd-element van de horoscoop

Voorbeeld Maxima

Elementverdeling Maxima

Conclusie: aarde 9 lucht 4 vuur 3 water 0

Hoofdelement: AARDE
Betekenis van de Elementen

Vuur betekent actie,emotie,ego. Overheerst het element vuur in de horoscoop dan heeft u dus te maken met een persoon bij wie alles draait om actie, emotie en ik. De actie wordt door emotie gestuurd, niet door berekening of overzicht. Eerst doen, dan denken. Een vuurmens bezit zelfvertrouwen en is optimistisch ingesteld. En daarnaast ongeduldig, gericht op onmiddellijk resultaat en op zichzelf, en heeft er moeite mee zich in anderen te verplaatsen. Ze doen wat ze zelf willen. Gevoel ziet een vuurmens als zwakte. Emotie niet, tenminste niet als die emotie tot actie kan leiden. Een vuurmens is trots en en direct. Als het ego geraakt is, is bij een vuurmens alles geoorloofd, er worden dan dingen gezegd en gedaan die hard aankomen, en de vuurmens vindt dat geoorloofd, tenminste als hij het zelf doet, van een ander is dat volstrekt en helemaal niet toegestaan...

Een zeer uitgebreide beschrijving van het VuurTemperament in boekvorm vind je in mijn boek Karakter en liefde waarin het vuurtemperament wordt beschreven, het relationeel leven, de opvoeding van een vuurkind, de betekenis van creativiteit, een test op hoe je eigen vuur functioneert en nog veel meer.


Aarde
is praktisch, nuchter en realistisch. Aarde is het element van de zintuigen en voor de aardemens bestaan alleen die dingen die met de zintuigen waarneembaar zijn. Alles wat de gewone zintuigen te boven gaat is de aardemens een gruwel. Als hij of zij niet iets tastbaars kan produceren, zich niet nuttig kan voelen, verdwijnt het gevoel van eigenwaarde en wordt de aardemens zwaarmoedig. Een aardetype drukt gevoel uit in tastbare zaken. Alleen de dingen die we met onze zintuigen waar kunnen nemen, hebben bestaanswaarde. Hoge idealen zonder tastbaar en concreet bewijs is niets voor een aardemens. Het aardetype weet hoe de materiële wereld in elkaar zit en heeft daardoor zelfdiscipline en geduld. Hij of zij gaat net zolang met iets door tot er werkelijk niets concreets meer aan te beleven is. Een aardemens weet de dingen bijna altijd tot een goed einde te brengen, maar vindt het moeilijk te onderkennen wanneer iets zijn tijd heeft gehad. De aardemens is in wezen bang voor alles wat niet direct waarneembaar is, en durft zich dan ook niet over te geven aan intuïtie. Waar een aardemens bijzonder goed in is, is in het regelen van dagelijkse dingen zoals werken, geld verdienen en genieten van sensualiteit. Een aardetype is gericht op veiligheid en zekerheid en weet die ook wel te krijgen, al is dat vaak alleen op materieel vlak. Ze zijn voorzichtig, verzamelen, vasthouden en beschermen, dat hoort bij een aardemens. Zijn zwakte is dat hij teveel afgaat op uiterlijke dingen, en is dan ook zelf vaak bezig met 'een goede indruk maken'. En als de dingen uiterlijk maar goed lijken te gaan, ook al zijn ze loos of uitgehold, dan heeft een aardemens niets in de gaten. Door dit gebrek aan verbeeldingskracht kan een aardemens ook vaak de consequenties van zijn of haar handelingen en opvattingen niet goed overzien. Verder is een aardemens voorspelbaar wat dikwijls wordt opgevat als betrouwbaar, volhardend en efficiënt.

Lucht is waarnemen het belangrijkst: denken, kijken, praten en communiceren. Deze mens staat als het ware in het leven via de geest, niet via gevoelens of acties. Een luchtmens blijft altijd een beetje op afstand, hij of zij leeft vooral vanuit ideeën en heeft daardoor de neiging om het concrete, het leven van alledag of het gevoel van een ander over het hoofd te zien. Als je een typisch luchtmens vraagt "Hoe voel je je?" dan is het antwoord hoogstwaarschijnlijk "Ik denk......" Ze houden er ook niet van betrokken te worden bij de zorgen en emoties van anderen. Als ze die begrijpen is dat goed genoeg, en daarom kan een luchtmens vaak met veel verschillende soorten mensen opschieten. Ze kunnen een ander waarderen zonder dat ze het met die ander eens hoeven te zijn. Andersom geldt ook, je hoeft de ideeën van een luchtmens niet te delen om met hem of haar om te kunnen gaan, als je er maar open voor wilt staan. Een luchtmens kan niet tegen sleur en heeft veel behoefte aan afwisseling. Luchtmensen denken eerst voordat ze iets doen, of ze blijven denken omdat de ene gedachte de andere oproept...

Water is pijn. De watermens is panisch voor pijn, vooral zielpijn en hij is gericht op het innerlijk, op het gevoelsleven. Een watermens neemt het leven waar vanuit gevoel, en is er eigenlijk steeds op uit niet gekwetst te worden en niet te kwetsen. Deze mens verdraagt geen harde woorden, en het doet er niet toe of die woorden wel of niet terecht zijn. Hierdoor is een watertype nogal afhankelijk. Bovendien kost het de watermens veel moeite het verleden los te laten, waardoor er onbewust steeds stukken verleden opnieuw worden herhaald en beleefd. En dat kan weer tot gevolg hebben dat een watermens het heden en de kansen die daar zijn, niet waarneemt. Doordat de watermens afhankelijk is van anderen, heeft hij veel behoefte om alleen te zijn, want dan pas kan hij/zij rustig zijn of haar ervaringen verwerken. En dat verwerken gaat altijd langzaam bij een watertype. Watermensen bezitten een sterk invoelend vermogen en zijn uitgesproken intuïtief, als het op mensen aankomt.


Liever mijn uitgebreide interpretatie?


Bestel dan mijn boek Karakter en liefde waarin alle tempeamenten uitgebreid worden beschreven, het relationeel leven, de opvoeding van een kind met dat temperament en stteds een test op hoe je eigen element functioneert en nog veel meer.